Vi tilbyr løsninger for stort sett alle boringsituasjoner under vann. Løsningene er utførbare på dyptvann, og kan utføres av enten ROV eller dykker - avhengig av dybden.

Gjelder jobben boring eller sprenging under vann? Vi løser dette!