Vi har meget stor erfaring med sjøkabler og sjøledninger. Med lengder fra 10 til 10.000 meter, i størrelsene 40 til 1800 mm. Leveres som: 

• Polyetylen
• Mylar
• Spunnet ståltråd
• Aluminium-vannbarriere
• Polykarbonat
• Kobber- eller Aluminiumrør
• Parafin/oljegelé
• Lysleder (optisk fiber)

En utlagt sjøkabel/-ledning er i ettertid lite tilgjengelig og reparasjonstiden er lang, gjerne flere måneder opp til ett år. Kablene må derfor utformes slik at de tåler de mekaniske og korrosjonsmessige forholdene på sjøbunnen over lang tid uten vedlikehold. Vi har kunnskapen og kompetansen til å gjøre denne jobben kvalitetsmessig og riktig utført.