ROV-tjenester et viktig satsningsområde for fremtiden, og vi leverer følgende ROV-tjenester:

  • Inspeksjon av nøter
  • Inspeksjon av fortøyningssystemer
  • Inspeksjon av sjøledninger, sjøkabler, mv
  • Kartlegging av havbunnen
  • Søk og redning