Ved støping under vann må betongen bevege seg gjennom vannet. Derfor er det strenge krav til betongens flytegenskaper og kohesjon. Vannets hastighet i forhold til betongen er avgjørende for om betongen blir vasket ut eller ikke. Når betongen passerer gjenstander, armering eller forskaling, kan det lett oppstå turbulens og mer vann blir blandet inn.

Vi har bred erfaring og det riktige utstyret for forskaling/støpearbeid under vann, og utfører alt fra motorveibruer til små brygger.